Risets gener kartlagda

Idag publiceras en karta över risets gener som kan göra det möjligt att minska risken för framtida svältkatastrofer. Det rapporterar Sveriges Radios Vetenskapsredaktion. Det är företaget Syngenta som publicerar de första delarna av en gen-karta med ungefär 50.000 gener som styr risets egenskaper. Med hjälp av genkartan kan man enligt forskarna utveckla bättre och tåligare rissorter, och det kan gå snabbare än vad det skulle göra utan genkartan.