Tidelag förbjuds i Sverige

2:07 min

Tidelag - att ha sex med djur - ska förbjudas i Sverige. Nu lägger nämligen regeringen ett sådant förslag, som oppositionen har frågat efter länge.

– Vi föreslår att det ska bli ett exakt förbud mot sexuellt övergrepp mot djur, vilket är efterlängtat av alla djurägare men även av svenska folket, säger landsbygdminister Eskil Erlandsson (C).

Många kanske tror att det redan är förbjudet att ha sex med djur. Och i praktiken är alla riksdagspartier numera överens om att det behövs en sådan lag.

Men Allianspartierna har väntat på en utredning med efterföljande remiss-runda. Och för drygt två år sedan tappade oppositionen tålamodet.

Eftersom de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna var överens kunde riksdagsmajoriteten ge regeringen i uppdrag att ta fram en lag som förbjuder sex med djur.

Men frågan har diskuterats längre än så. När den debatterades 2008 gjorde Eskil Erlandsson ett inlägg som snabbt hamnade på Youtube och som har setts av nästan 300 000 personer.

Det är redan idag förbjudet att utsätta djur för lidande. Men med den lagstiftning som nu förbereds råder det inte längre något tvivel om att det som landsbygdsministern beskriver här är olagligt.

Straffet för att ha sex med djur föreslås bli böter eller fängelse i högst två år. Och Eskil Erlandsson försvarar det fleråriga fängelsestraffet för grova fall.

– Det här är ju någonting som varken jag eller regeringen tycker ska tillåtas i det svenska samhället över huvud taget, det ska inte förekomma. Då är det att ha avskräckande straff i straffskalan.