Kostvanor kan påverka prostatacancer

1:40 min

Risken att dö av prostatacancer kan hänga samman med den kost man äter. I en studie där man följt cirka 4500 män som drabbats av prostatacancer, kunde forskarna se att de som åt mer vegetabiliskt fett och mindre kolhydrater, levde längre än andra män med prostatacancer.

Varje år får runt 9000 svenska män besked om att de har prostatacancer - den enskilt vanligaste cancerformen i Sverige. Men beskedet är inte en dödsdom: ofta går det att leva i många år med sin prostatacancer, och många dör till slut av andra orsaker.

Och nu pekar allt mer forskning på att det går att ändra sina vanor så att man minskar risken att dö av prostatacancer. Forskare vid University of California, San Francisco följt fler än 4500 män med prostatacancer. Genom att jämföra vad männen brukade äta, med hur deras sjukdom utvecklade sig, kunde forskarna kartlägga hur olika mat verkar påverka cancersjukdomen.

Resultaten visar att de män som åt mest vegetabiliskt fett i genomsnitt hade tumörer som var något mindre aggressiva, och som hade mindre risk att leda till döden.

I rena siffror pekar studien på att om en man med prostatacancer kan byta ut 10 procent av sitt energiintag från kolhydrater, som bröd pasta och socker, till vegetabiliskt fett, från till exempel olivolja eller nötter, så minskar risken att dö i prostatacancer med nästan 30 procent.

Resultaten behöver stärkas av fler studier - men de pekar alltså på att vissa män med prostatacancer kan förbättra sin prognos genom att byta till en sundare livsstil.

Referens: Erin L. Richman et al "Fat Intake After Diagnosis and Risk of LethalProstate Cancer and All-Cause Mortality" JAMA Intern Med. Published online June 10, 2013. doi:10.1001/jamainternmed.2013.6536