Karlskrona

Saltöskolan får kritik för svordomsbål

2:54 min

Skolinspektionen har uppmanat Saltöskolan att utreda vilken roll kristendomen spelar i utbildningen. Bakgrunden är att några föräldrar anmält skolan till myndigheten. De reagerar bland annat på att eleverna uppmanades att skriva ner svordomar på papperslappar och bränna på bål.

Föräldrarna som anmält Saltöskolan menar att lärarna överdriver undervisningen i kristendom. Lapp-bränningen är ett exempel som de hänvisar till. Dessutom skriver de att barnen fått göra flera besök i kyrkan, men inte i någan annna religiös byggnad.  

Bertil Karlsson som är rektor på bland annat Saltöskolan säger att man nu har börjat titta på vilken roll kristendomen spelar i undervisningen. 

– Vi har utrett synpunkterna från föräldrarna och kommit fram till att undervisningen bör ligga mer rätt i tiden och följa kursplanen för religionsundervisning, säger han. 

En konkret förändring som han menar ska genomföras är att ett och samma moment i undervisningen inte ska upprepas.

Någon kommentar till att bränna svordomar på bål har han dock inte, eftersom det inträffade innan han tillträdde som rektor.

– Det har inte hänt sedan dess och är ingenting som vi använder i den nuvarande undervisningen, säger han.