Oljeutsläppen minskar

I fjol halverades antalet oljeutsläpp i Östersjön. Orsaken till det är många.
- Det beror bland annat på att övervakningen i området har ökat och att överbliven olja i större utsträckning töms i hamnarna vid Östersjön, säger Lars Ekblad på Kustbevakningen i Karlskrona. Antal oljeutsläpp i Östersjön har minskat från 350 år 2000 till 175 förra året. - Man har fått mottagningsanläggningar i flera hamnar i Baltikum där man tidigare inte hade några anläggningar och där kan fartyget tömma sin olja, säger Lars Ekblad.