Regeringen vill stoppa EU-varning på cigaretter

EU-kommissionens förslag om varningar på cigarettpaket strider mot svensk grundlag. Därför vill regeringen sätta stopp för det förslag om varningstexter som EU:s hälsoministrar ska förhandla om nästa vecka.

Det handlar om EU:s tobaksdirektiv där EU-kommissionen föreslagit varningstexter som täcker sjuttiofem procent av förpackningens yta. Varningstexten ska finnas på både framsidan och baksidan av paketet.

I ett dokument avsett för riksdagens EU-nämnd står det så här:

Regeringen kan inte acceptera förslag som strider mot svensk grundlag – slut citat.

Regeringen hänvisar till en rättslig analys som visar att förslaget strider mot tryckfrihetsförordningen.

För att genomföra förslaget måste alltså svensk grundlag ändras, vilket regeringen uppenbarligen inte vill göra.

Regeringen skriver också att så stora varningstexter som EU-kommissionen begär skulle innebära en väsentlig inskränkning av möjligheterna att exponera ett varumärke på tobaksförpackningen.

För att slippa ändra svensk grundlag föreslår regeringen en kompromiss. Den går ut på att i stället för att tre fjärdedelar av en tobaksförpackning ska täckas av varningstext så ska varningstexten bara täcka hälften av förpackningen.

I den analys regeringen gjort står det att Sverige kan godta att cigarettpaketets fram- ch baksida till hälften täcks av varningstext. Däremot tillåts då ingen text på paketets topp och botten.