Nej till ILO-konvention

Den tornedalska minoritetsorganisationen STRT kräver att regeringen inte genomför ILO:s konvention om ursprungsfolks rättigheter i Sverige.
ILO-konventionen skulle ge ett större inflytande för samerna över mark och vatten i renskötselområdet. STRT, som har ett par tusen medlemmar, vill att konsekvenserna för övriga invånare och näringar i området först ska utredas grundligt.