Regeringen kan slopa biståndet till palestinierna

1:30 min

Regeringen och biståndsminister Gunilla Carlsson överväger nu att slopa biståndet för samhällsuppbyggnad för de palestinska områdena Gaza och Västbanken.

Årligen betalas 700 miljoner i bistånd från Sverige och det är 200 miljoner av det som nu ifrågasätts av biståndsminister Gunilla Carlsson, moderaterna.

– Är det värt att vi fortsätter bygga upp förutsättningar för en två-statslösning om inte Israel och palestinierna själva vill gå till förhandlingsbordet?, säger Gunilla Carlsson.

Gunilla Carlsson säger att den svenska hjälpen till palestinska områdena Gaza och Västbanken har haft som utgångspunkt att stärka palestinierna inför fredsförhandlingar om en två-statslösning.

– Vi har kalibrerat det svenska biståndet just för att det ska göra skillnad och bygga upp palestinsk kapacitet, säger Gunilla Carlsson.

Om fredsförhandlingarna inte lyckas är utgångspunkten ändrad och då vill Gunilla Carlsson dra tillbaka de 200 miljoner kronor per år som går till samhällsuppbyggnad, till exempel hjälp med vatten och elförsörjning.

– Jag vill inte köpslå med det svenska biståndet men jag kan bara ta ett svenskt skattebetalarperspektiv. Man vill ha resultat. Och finns det inga förutsättningar för resultat, då måste vi ta konsekvenserna av det.

Socialdemokraternas biståndspolitiska talesperson Kenneth G Forslund fördömer regeringens och Gunilla Carlssons förslag.

– Att välja bort Palestina på det här sättet som regeringen nu överväger är fel prioritering.

Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Hans Linde tycker att det är fel av regeringen att rikta sig mot palestinierna:

– Det är provocerande av regeringen. På grund av Israels ockupation ser vi hur behoven för utländskt stöd och bistånd faktiskt ökar från de palestinska områdena. Det här är helt fel väg att gå. Vi behöver göra tvärtom och öka det humanitära stödet och stödet för att bygga upp en palestinsk stat.