Den som anställer papperslösa ska kunna straffas

Arbetsgivare som anställer papperslösa ska kunna straffas, det beslutade riksdagen i dag.

En arbetsgivare som anlitar en papperslös ska kunna dömas till böter eller till fängelse i högst ett år. Den ska även kunna bli av med offentliga stöd och bidrag.

Enligt lagen ska den papperslösa som har arbetat ha rätt till lön och annan ersättning för den tid som den jobbat.

Om parterna är oense, så gäller minst för tre månaders heltidsarbete med minimilön eller praxis enligt kollektivavtal inom yrket.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti i år. Det kommer att finnas speciella regler om ansvar för uppdragsgivare som anlitar en underentreprenör.