USA skickar vapen till rebellerna i Syrien

1:53 min

Obamaadministrationen har för första gången beslutat att ge direkt militär hjälp till rebellerna i Syrien. Beslutet kommer efter att USA nu anser det bekräftat att den syriska regeringen använt giftgas i striderna med sina motståndare.

Det har dröjt länge med USA:s officiella utlåtande. Men nu säger Vita Huset att det står klart att de syriska regeringstrupperna har använt stridsgas, "i liten omfattning vid ett flertal tillfällen det senaste året", som man uttrycker det. 

Den amerikanska underrättelsetjänsten beräknar att 100 till 150 människor ska ha dödats i giftangreppen.

President Obama har länge sagt att om de syriska trupperna sätter in giftgas så skulle det innebära en helt ny situation som skulle få konsekvenser för USA:s politik.

Och i linje med det har nu Vita huset beslutat att för första gången, officiellt i varje fall, skicka direkt militärhjälp till rebellerna.

Vilken typ och i vilken omfattning har inte sagts men förmodligen handlar det, till en början i varje fall, om lättare handeldvapen. Leveranserna väntas börja om några veckor.

Att Syrien ska ha använt stridsgas nämns som skälet men ytterligare en anledning är säkert att regeringssidan haft stora framgångar på slagfältet den senaste tiden och rebellerna är tillbakaträngda.

Tidigare har Obama varit motståndare till att skicka vapen till Syrien. Så sent som förra sommaren stoppade han ett sådant förslag från bland annat dåvarande utrikesministern Hillary Clinton.

Beslutet nu innebär en stor omsvängning i amerikansk politik och det är svårt att veta var det slutar när USA nu går över en gräns.

Ingenting tyder dock på att Barack Obama skulle vara beredd att sända amerikanska marktrupper till Syrien. Knappast heller att det skulle vara aktuellt att införa en så kallad flygförbudszon som skulle göra det omöjligt för Syrien att använda sitt flygvapen.

Samtidigt som man offentliggjorde att USA ska skicka militärhjälp till rebellerna, betonade Vita huset att USA fortfarande är inriktat på en diplomatisk lösning när det gäller inbördeskriget i Syrien.