studio ett fredag 14 juni

Araby, Växjö - Långt reportage om Arabyskolan som läggs ned

Skillnaderna mellan grundskolornas genomsnittliga resultat har enligt Skolverket fördubblat de senaste åren. Arabyskolan har uppmärksammats av Skolverket som en av åtta särskilt utsatta skolor och här har betygen sjukit dramatiskt de senaste åren. Förra året gick bara 50 procent av eleverna ut med fullgoda betyg. Många elever väljer bort skolan och nu när vårterminen är slut stängs den och eleverna får flytta till andra skolor. Och det är inte den första skolan som läggs ner på grund av detta.

I flera särskilt utsatta bostadsområden, där snittbetygen varit mycket låga har man valt att lägga ned skolan i det utsatta området. Så har skett i Rosengårdskolan i Malmö, Jordbromalmskolan i Jordbro, i Bredbyskolan i Rinkeby. Många anser att det beror på det fria skolvalet. Reportage av Katarina Gunnarsson och Marcus Eriksson. 17-timmen

Dagens fråga: Vilka konsekvenser har det fria skolvalet fått för dina barn?

Klockan 15.00 i eftermiddag kan ni dessutom chatta med våra reportrar Katarina Gunnarsson och Marcus Eriksson om deras reportageserie. Sverigesradio.se är adressen.