Fortsatt befolkningsminskning i länet

Länets befolkning fortsätter att minska. Under fjolåret blev vi 221 färre invånare i Jämtlands län och länsborna var vid årsskiftet 127 424 till antalet.

Det visar SCB:s befolkningssiffror.

Det var 375 fler som dog än som föddes i länet förra året.

Men 163 fler flyttade in än ut ur länet i fjol. 

Stockholms län hade det lägsta flyttningsnettot av alla län under fjolåret - drygt 500 fler flyttade från än till Stockholm.