Olönsamt för kvinnor att arbeta

Nio av tio svenska kvinnor förlorar på yrkesarbete - det hävdar en rapport från Karolinska institutet (KI).

Nio av tio svenska kvinnor förlorar på yrkesarbete - det hävdar en rapport från Karolinska institutet (KI).

Kvinnor som arbetar i vården har nästan tusen kronor mindre över i månaden, om kostnaden för lunch och resor dras av, jämfört med om de haft sjukersättning. En lokalvårdare förlorar drygt 1 100 kronor och för en kassörska är förlusten över 700 kronor.

Enligt Karolinska institutets beräkningar är det bara för vissa akademiker, som det lönar sig att arbeta.