Hur mycket el drar hjärnan?

0:40 min

Tekniksafari fick en fråga via facebook om hur mycket elektricitet som egentligen finns i hjärnan? Hur mycket skulle det räcka till, om man kopplade ihop hjärnan med något annat?

Jag vände mig till Anders Lansner, som är professor i beräkningsbiologi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Som svara så här:

Man har uppskattat att hjärnan förbrukar ca 20 - 40 W effekt, dvs ung som en glödlampa. Men att samla ihop denna energi till en utgående ledning och driva någon apparat är inte praktiskt möjligt och skulle väl inte heller vara särskilt användbart eftersom man då inte kunna tänka!