Europeiska myndigheters förfrågningar till Google ökar

2:13 min

Antalet förfrågningar till Google från myndigheter och regeringar i Europa har fördubblats sedan 2009. Det handlar dels om information om enskilda användare men också om material på nätet som länderna vill ska plockas bort.

– Det är intressant att se att det här ökarr väldigt mycket, säger Nicklas Lundblad som är samhällspolitisk rådgivare på Google.

USA:s regering har övervakat flera miljoner människor på nätet och i telefonen.

Avslöjandet ledde bland annat till att Europaparlamentet höll en extrainsatt debatt och där var en del rejält kritiska till den amerikanska övervakningen.

Men ser man till siffrorna från ett av storföretagen, Google, så är det antalet förfrågningar från myndigheter och regeringar i de europeiska länderna som ökar snabbast.

Det kan handla om information om enskilda användare som länders myndigheter vill ha ut, främst i brottsutredningar, eller om material som länderna vill ska plockas bort från nätet, till exempel förtal.

Google har statistik sedan 2009 och totalt, från alla länder, har antalet frågor ökat med knappt 75 procent de här åren till drygt 23 000 fall. Från länder i Europa är ökningen av förfrågningar större.

– Det ökar så fort att det har fördubblats sedan 2009. Vi anser att det är otroligt viktigt att medborgare har tillgång till den här informationen och kan få en egen uppfattning om hur deras regeringar använder de möjligheter till övervakning som finns idag, säger Nicklas Lundblad.

Totalt godkänner Google ungefär två tredjedelar av de förfrågningar som kommer från länders myndigheter och regeringar.

Svenska myndigheter har enligt Google aldrig bett om information om enskilda användare. Däremot har det hänt vid åtminstone fem tillfällen att Sverige begärt att material ska plockas bort. Då har det också godkänts.

– Jag skulle säga att alla regeringar har någon typ av övervakningsverksamhet. Det är viktigt att komma ihåg att det också finns i Europa - och att det ökar väldigt snabbt i Europa. Det här är inte ett amerikanskt fenomen på något sätt.

Förutom Google så publicerar bland annat mikrobloggen Twitter liknande statistik sedan ett år tillbaka.

Här är talen mindre, men antalet frågor ökade ändå i slutet av förra året jämfört med i början av året. Svenska myndigheter har frågat Twitter om användardata vid färre än tio tillfällen.