Samaras backar om ERT - av oro för regeringskris

2:01 min

I Grekland öppnar premiärminister Samaras för att återuppta nyhetssändningar från den officiella radio-och tv-kanalen ERT redan nästa vecka. Beslutet att släcka sändningarna helt har kritiserats. För att undvika en regeringskris säger Samaras att åtminstone nyhetssändningarna borde kunna återupptas. Men uttalandet ser inte ut att räcka.

Stängningen av ERT har lett till ett ordkrig där premiärminister Antonios Samaras trängts in i ett hörn av både politiska motståndare och koalitionsallierade.

Nu erbjuder Samaras en lösning: En kommitté från ett tvärsnitt av de politiska partierna ska så snart som möjligt anställa ett minimalt antal nyhetsmedarbetare.

På så sätt ska åtminstone en basal nyhetsverksamhet återupptas, kanske redan nästa vecka.

På måndag håller regeringsparterna ett möte om beslutet att stänga ERT och om omstruktureringen. Mötet kan bli avgörande för huruvida en regeringskris bryter ut med nyval som följd.

Redan nu säger koalitionspartnern Pasok att den inte låter sig nöjas med Samaras utspel. Pasok stödjer visserligen en omstrukturering av radio-och tv-bolaget, men inte med svarta tv-rutor som följd. Pasok kräver att hela ERT måste öppnas.

Det är fortfarande svart på ordinarie kanalplats, men på webben och via satellit pågår sändningarna och i radion sänds över andra frekvenser.

Huvudskälet till att lägga ner ERT är att spara pengar, men premiärministern vill också se en moralisk sanering av grekisk public service. Radio och tv-bolagets rykte är svårt svärtat av svågerpolitik, nepotism och korruption.

Den offentliga sektorn i Grekland har skurits ner kraftigt. Det har också varit villkoret för att Grekland ska få nödlån.

Nedskärningarna fortsätter. Nästa vecka väntas regeringen tillkännage att ytterligare 17 statliga institutioner och organisationer stängs, bland dem organisationen mot droger och ett stort antal bibliotek.

1 300 anställda kommer att påverkas, arbetslösheten fylls på och krisen är ett faktum för ytterligare ett antal familjer.

Än finns ingen klar ljusning i det grekiska mörkret.