Nordin: Stopp för all avknoppning i Stockholm

1:28 min

Den borgerliga alliansen som styr Stockholm stoppar all avknoppning av kommunal verksamhet. Kommunen har sålt verksamheter till personalen för billigt. Det säger i dag det styrande moderata finansborgarrådet Sten Nordin.

– Nu kan jag konstatera att den här modellen inte fungerar. Nu kommer vi inte göra fler avknoppningar i Stockholm stad, säger Sten Nordin.

Inte alls?

– Nej.

Inte ens inom hemtjänsten?

– Nej, det är min slutsats. Nu har vi infört det här med att oberoende företag gör en värdering och det visar sig fortfarande vara svårt att skapa trovärdighet kring även värderingen. Vi har andra instrument att skapa valfrihet och då är det min slutsats att vi inte fortsätter, säger Sten Nordin.  

2006 gick alliansen till val på att låta personal ta över kommunal verksamhet. Motivet var att valfriheten och kvaliteten skulle öka.

Men efter att flera förskolor, skolor och hemtjänst snabbt kunde göra miljonvinster efter avknoppningarna blev kritiken hård. Stockholm stad fälldes även i Regeringsrätten för att ha tagit för lite betalt.

Men trots att kommunen sedan dess försökt göra bättre värderingar har kommunal verksamhet ändå sålts för billigt.

Nu är det stopp för all avknoppning. Mångfalden kan lösas på annat sätt, säger Sten Nordin.

– I dag har vi lagen om valfrihet som gör att man kan starta ett hemtjänstföretag och utmana kommunen utan att köpa en enda pryl eller adress från kommunen.

– I skola och förskola har vi ett väl fungerande system med skolpeng så valfriheten kan fortsätta att utvecklas med andra instrument.