Fler fartygskontroller föreslås

Sjöfartsverket skall göra fler fartygskontroller. För att få råd med det ska verket ta betalt för sina kontroller, det föreslår nu regeringen.
Regeringen föreslår också att fartyg skall kunna hållas kvar i hamn om de saknar nödvändiga dokument och fartyg som underkänts i andra EES-hamnar ska kunna förbjudas anlöpa svenska hamnar. De nya reglerna föreslås träda i kraft från den första januari nästa år.