Hurdan bli framtidens mat?

7:41 min

Vad ska vi äta i framtiden? Och hur kommer dagens forskning att påverka framtidens middagsbord? Samtal med tre forskare från avdelningen för livsmedelsvetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Ann-Sofie Sandberg, Ingrid Undeland och Marie Alminger.