Västerbottens län

LO kräver att alla 17-åringar erbjuds sommarjobb av kommunerna

LO föreslår nu ett handslag för sommarjobb som innebär att alla Sveriges kommuner garanterar alla 17-åringar ett sommarjobb i sina hemkommuner.

I Västerbottens län anmäldes 1 651 sommarjobb till Arbetsförmedlingen från oktober till april. Det motsvarar 4,4 jobb per hundra ungdomar i åldern 15-24 år. Men alla lediga sommarjobb anmäls aldrig till Arbetsförmedlingen.

– Att få ett sommarjobb innebär för många unga den första kontakten med arbetslivet och en viktig möjlighet att samla erfarenheter och knyta kontakter inför framtida jobbsökande, säger Stefan Mella, verksamhetssamordnare med ansvar för ungdomsfrågor på LO-distriktet i Norra Sverige.

Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 4 800 unga (16-29 år) i Västerbottens län varken arbetade eller studerade under 2010.