Forskning

25 miljoner till forskning om antibiotikaresistens

Stiftelsen för strategisk forskning har gett en umeåforskare ett anslag på 25 miljoner kronor. Mikael Elofsson heter forskaren som är professor vid Umeå universitet och forskningen kan i förlängningen leda till att man hittar alternativ till antibiotika.

– Antibiotikaresistens är en av de största utmaningarna för människors och djurs hälsa, säger Mikael Elofsson, som på molekylnivå ska studera en särskild bakterie, som är resistent mot antibiotika, för att ta reda på hur den egentligen framkallar sjukdom.