Bättre koll på lägenhetstemperaturerna i Hjällbo

Inne-temperaturen i lägenheter i Hjällbo ska nu mätas mera noggrannt. Det kom hyresgäster och allmännyttiga Hjällbobostaden överens om vid ett möte hos hyresnämnden idag.

Radio Göteborg har tidigare berättat om hur boende frusit för att det varit kallt inomhus och att de därför kräver ekonomisk kompensation.

Frågan om hur 16 lägenheter kan saneras från kackerlackor, ska Hjällbostaden yttra sig om senare.