Brist på jämställdhet gör kvinnor sjuka

Tungt ansvar för familjen i kombination med lågt inflytande på jobbet, det är två faktorer bakom sjukskrivningar som kvinnor nämner i en intervjuundersökning

De sjukskrivna har oftast låg lön och läkaren Helene Sandmark från Karolinska institutet i Solna, som är en av dem som gjort undersökningen, tycker att lönerna i typiska kvinnoyrken måste höjas.

– De här kvinnorna kan ju knappt försörja sig, oavsett om de är sjukskrivna eller yrkesarbetande. De har väldigt låga inkomster och ersättningar.

– Självklart ska man ha en ordentlig ersättning när man är sjuk, men man ska också tjäna tillräckligt på sitt yrkesarbete så att man kan försörja sig själv och sina barn, hävdar Helene Sandmark.

I undersökningen, som gjorts på uppdrag av AFA har forskarna intervjuat 300 långtidssjukskrivna kvinnor och jämfört dem med 300 slumpvis utvalda kvinnor som inte är sjukskrivna men jobbar inom samma yrkesområden som de sjukskrivna, det vill säga mestadels vård, skola och omsorg.

Låga löner
Här är lönerna relativt låga och om man räknar in kostnader för till exempel lunch på jobbet och ersättningar från sjukförsäkringar så är det enligt undersökningen bara en av tio som tjänar på att börja jobba igen.

Många kvinnor tar också hela ansvaret för hem och barn. De sjukskrivna som deltog i undersökningen hade i genomsnitt tre barn eller fler.

Ond cirkel
Sammantaget gör det här att många inte vill eller orkar gå tillbaka till jobbet, enligt forskarna - de hamnar i en ond cirkel.

Helene Sandmark pekar också på att många kvinnor inte trivs på sitt jobb, kanske för att man valt yrke mer utifrån andras förväntningar än utifrån vad man själv vill jobba med. Hälften av de sjukskrivna i undersökningen anger att de vill byta jobb.

– Kvinnor har traditionellt sett färre jobb att välja mellan. Män har ett större spektrum av manliga jobb. Men snart måste vi se till att kvinnor kan vidga sin arbetsmarknad.

Hur ska man göra det?

– Man får börja i skolan. Eller kanske till och med förskolan.

Jenny Carlsson
jenny.carlsson@sr.se