SGI slår larm om risk för livsfarliga skred och ras

2:13 min

Riskerna för skred och ras i framtiden är så stora på vissa platser att det kan bli fara för människors liv om inget görs, det tror Statens geotekniska institut (SGI). Nu tittar SGI extra på tre områden i Sverige där riskerna redan är stora och där de dessutom väntas bli ännu större som en effekt av klimatförändringar.

Det handlar om Ångermanälven, Säveån i Göteborg och Norrström i Stockholm.

– Förutom att folk kan dö kan ras och skred ge skador på samhällsviktig infrastruktur och på riksintressen av olika slag. Vi har också vattenkraften som är jätteviktig för vår elförsörjning, säger Charlotte Cederbom, avdelningschef på Statens geotekniska institut.

Vattnet i Norrström kommer inifrån Mälaren och rinner förbi precis vid riksdagshuset i Stockholm. På samma sätt som för Säveån i Göteborg gäller att utloppet till Norrström är ett område där det bor mycket folk, där det potentiellt är många människor som kan påverkas av framtida skred och ras. Längs Ångermanälven bor det färre personer, men här finns viktiga vattenkraftverk som skulle kunna drabbas. Det är de här tre områdena som Statens geotekniska institut nu har identifierat och ska börja studera för att i tid kunna undvika skador.

– Gemensamt för dem är att det redan finns mycket skred där i dag. Konsekvenserna av skred kan bli stora och klimatförändringarna ökar risken för skred, säger Charlotte Cederbom.

Säveån, Norrström och Ångermanälven är de tre områden som SGI menar är viktigast just nu ur ett samhällsperspektiv. Erosion här med ras och skred som följd kan ge konsekvenser för människor, men också påverka viktiga byggnader, vattentäkter och trafik till exempel.

Precis när klimatförändringarna kan ge upphov till nya skred och ras går inte att säga. Men den exakta tidpunkten är mindre intressant, säger Charlotte Cederbom på SGI, eftersom forskningen i alla fall pekar på att det kommer ske.

– Vi är inte så osäkra på att det kommer att bli en meters havsnivåhöjning. Frågan är om vi kommer ha nått den nivån år 2090, år 2100 eller år 2110.

Hur mycket större blir riskerna av klimatförändringarna?

– Sannolikheten för risk kommer att öka i alla områdena. Konsekvenserna kommer bli större. Sammantaget kommer kostnaderna att bli mycket högre.

Statens geotekniska institut har ett uppdrag från regeringen att utreda skred- och rasrisker. På sikt ska myndigheten titta på tio områden i Sverige. Utredningen av de här första tre hoppas SGI vara klar med inom ett par år.