Uppsala

Juridisk miss kan kosta en halv miljon extra

2:10 min

Den juridiska miss som moderata landstingsrådet Erik Weiman gjorde sig skyldig till då han på egen hand sparkade landstingsdirektören Kerstin Westholm kommer att kosta Uppsala läns skattebetalare omkring en halv miljon kronor extra. Det hävdar Vänsterpartiets landstingsråd Sören Bergqvist.

Han menar att eftersom ett nytt beslut nu måste tas för Westholms uppsägning så har hon rätt att få ut sin lön fram till dagen för det nya beslutet:

– Det innebär att hon ska ha lön för de tre månader som gått, och efter det löses hennes fallskärm ut, så det blir en fördyring på omkring en halv miljon kronor, säger Sören Bergqvist (V).

Så du säger att Erik Weimans formella misstag kostar skattebetalarna en halv miljon?

– Ja, så kommer det nog att bli.

Det var i förra veckan som beskedet kom från förvaltningsrätten: Erik Weiman hade inte rätt att på egen hand fatta beslut om att sparka landstingsdirektören Kerstin Westholm. Ett sånt beslut borde ha tagits i landstingsstyrelsen.

Nu tänker den borgerliga majoriteten i stället fatta det beslutet på måndag i landstingsstyrelsen. Det innebär, menar Vänsterpartiets Sören Bergqvist, att Kerstin Westholm kommer att ha rätt till sin månadslön ända fram till på måndag, vilket skulle innebära tre extra månadslöner från mars månad då hon tvingades sluta.

Eftersom Westholm hade en månadslön på runt 125 000 kronor så skulle det betyda ytterligare drygt en halv miljon i kostnad för landstinget om man räknar in arbetsgivaravgifter. Detta alltså att lägga till själva avgångsvederlaget, som kostade landstinget 4,3 miljoner.

Men Erik Weiman själv svarar nu att planen är att landstingsstyrelsen på måndag ska fatta beslut om att avgångsdatumet den 18 mars ska gälla:

– Det ligger ju kvar i det beslut som tidigare fattats som landstingsstyrelsen då konfirmerar, säger Erik Weiman (M).

Så det du säger är att på måndag fattar ni beslut om att uppsägningsdatumet i mars gäller?

– Ja, det återkommer jag till när vi har ett färdigt beslut, men jag ser inga problem med den här frågan och jag ser det som mest en diskussion om formaliteter.

Och då skulle det inte bli någon extra kostnad för skattebetalarna?

– Inte som jag ser det i dag i alla fall, säger Erik Weiman.

Sören Bergqvist blir förvånad då han får höra hur Weiman resonerar:

– Ja, det var ju innovativt. Vad jag förstår har förvaltningsrätten upphävt det tidigare beslutet, så det finns inget uppsägningsbeslut, utan möjligtvis tar majoriteten ett uppsägningsbeslut på måndag, och det kan man ju inte fatta retroaktivt, säger Sören Bergqvist.

Även Socialdemokraternas oppositionsråd Börje Wennberg känner sig förundrad över Erik Weimans resonemang:

– Jag har aldrig hört talas om att man kan sparka människor retroaktivt! Att ta beslut på måndag om att sparka en människa för tre månader sen... Nej, det måste bli ordning och reda, säger Börje Wennberg (S).