Brand i docka

Räddningstjänsten fick på förmiddagen rycka ut för att släcka en brand i en docka av den typ som används vid brandövningar. Dockan låg intill ett staket vid uppställningsplatsen för farligt gods i Visby hamn. Det är oklart hur dockan fattat eld, men ingen skada uppstod på platsen.