Beslut om dyrare lunch dras tillbaka

Det blir ingen höjning av priset på den pedagogiska lunchen i Karlskrona Kommun. Irritationen har varit stor bland dagis- och förskolepersonalen sedan avgiften på tio kronor skulle fördubblas den första april, och nu drar kommunen tillbaka beslutet.

En pedagogisk lunch går bland annat ut på att lära barnen hur man ska äta och som personal äter man den vid bordet tillsammans med barnen.

– Jag tycker det är mycket viktigt. Som pedagoger behöver vi vara goda förebilder för barnen. De behöver se att vi äter och hur vi äter. Jag tycker inte jag ska behöva betala för att göra mitt jobb, säger Yvonne Nilsson på Backsippans förskola i Karlskrona.

Nu kommer förvaltningschefen och ekonomichefen i kommunen att fortsätta dialogen med personalen för att komma fram till en lösning.

– Mot bakgrund av de reaktioner både i media och i direkta samtal med personal bestämmer vi oss för att ta tillbaka den här höjningen, säger Magnus Johansson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.