De fria bussresorna ska utredas

De fria bussresorna för skolelever, de som har färdtjänst och personer med barnvagn kommer att utvärderas. Eskilstuna kommun ska, enligt förslag till stadsbyggnadsnämnden, pröva om projektet ska läggas ned, förändras eller permanentas. Flera nämnder ska, enligt förslaget, säga vad de anser om de fria resorna.