"Ett avtal är till för att följas"

2:49 min

Idag lämnar Kulturrådet över en rapport om det så kallade MU-avalet till regeringen. Syftet med avtalet är att konstnärer ska få skäligt betalt för sitt arbete med utställningar av sina verk. Alla statliga myndigheter och institutioner är bundna till avtalet, men rapporten visar att en fjärdedel av de statliga utställarna som svarat fortfarande inte tillämpar det. Och det är inte acceptabelt, tycker Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

- Ett avtal som skrivs mellan två eller flera parter är till för att följas. Antingen så genomför man en utställning, betalar konstnärerna och så vidare, allt enligt regelboken. Har man inte ekonomiska resurser, eller andra problem som gör att man inte kan betala, då ska man inte ha någon utställning, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

MU står för Medverkans- och Uställningsersättning, och innebär att konstnärer ska få bättre villkor och skäligt betalt för det arbete de utför i samband med utställningen av sina verk.

Kulturrådet har skickat ut en enkät om MU-avtalet till 277 statliga, regionala och kommunala museer och institutioner som ställer ut bild- och formkonst, och även till andra arrangörer inom bild- och formkonstområdet. Totalt svarade 157 arrangörer. Undersökningen visar att 40 procent tillämpar avtalet, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Men att en fjärdedel av de statliga kulturinstitutionerna som svarat fortfarande inte gör det, trots att de är bundna till det, är ett tecken på att konstnärerna inte alltid prioriteras. Det ansert Bongi MacDermott, författare till rapporten.

- Det visar att man kanske fortfarande, även från statlig nivå, inte ser konstnärers ersättningar som lika viktiga som andra kostnader i utställningssammanhang.

Rapporten visar att de flesta som tillämpar MU-avtalet ser positiva effekter av det. Bild- och formkonstområdet har professionaliserats, med högre kvalitet och variation på vissa utställningar som resultat. Konstnärerna har dessutom fått högre självkänsla i och med att de får skäligt betalt. Men avtalet kan i vissa fall påverka utställningsverksamheten negativt, på grund av dåliga ekonomiska resurser.

- För att ha råd med ersättningar till konstnärer, så har de inte råd att ha lika många utställningar. Eller så bedömer de att de inte kan ställa ut samtida konstnärer. De kanske väljer en konstnär som inte längre är i livet, där utställningsersättning inte utgår, säger Bongi MacDermott.

Trots att antalet utställare som tillämpar MU-avtalet ökar, är andelen som inte använder sig av det fortfarande större.
Konstnärernas Riksförbund säger i ett pressmeddelande att det behövs ett nytt synsätt hos myndigheter och utställningsarrangörer, då det fortfarande är för många konstnärer som fortfarande jobbar gratis.
Och den åsikten delar Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

- Det är ju ungefär samma sak som att hävda att "bärplockare i Norrland får inte ut någon lön för vi har inte råd att betala dem, men de ska plocka bär ändå". Alltså, det resonemanget håller inte, säger Johansson.

Elina Perdahl
elina.perdahl@sverigesradio.se