Böter bums för sena böcker

Vid Mitthögskolans bibliotek har man visat sig vara ytterst nitiska när det gäller böter för försenade böcker.
En man återlämnade en bok han lånat på så kallat kortlån sex minuter för sent - och fick böta 100 kronor. Den ansvarige på biblioteket; Roland Hjärppe, säger till tidningen Studentliv, att bibliotekarierna försöker vara flexibla, men att gränsen måste dras någonstans. - När det gäller kortlån är vi väldigt noga med att böckerna lämnas i tid, vi har strikta gränser och alla låntagare är medvetna om det här, säger Roland Hjärppe.