Kvinnoprästkonflikten trappas upp

Konflikten mellan den kvinnoprästfientliga missionsprovinsen och Göteborgs stift trappas nu upp. Domkapitlet, som sammanträdde idag, anser att missionsprovinsen inte längre är en del av svenska kyrkan.

Nu agerar biskop Carl Axel Aurelius och domkapitlet i Göteborgs stift på biskops- och prästvigningen i missionsprovinsen i lördags. Vid dagens sammanträde beslutade domkapitlet att inleda ett tillsynsärende som gäller de präster och diakoner i stiftet som på olika sätt kan vara engagerade i missionsprovinsen.

Enligt domkapitlets bedömning är missionsprovinsen inte längre en del av svenska kyrkan. Antingen är missionsprovinsen en del av den lutherska kyrkan i Kenya - eller ett nytt svenskt samfund. Något annat alternativ finns inte enligt domkapitlets mening.

Domkapitlet ska också skriva till biskop Obare från Kenya som förättade lördagens biskopsvigning i missionsprovinsen, och be honom förtydliga sig. Domkapitlet anser att han agerat utanför kyrkogemenskapens ramar - och därigenom satt den ur spel