Utbrett assistansfusk

Problemet med assistansbedrägerier är så stort att var tredje kontrollutredare på Försäkringskassan arbetar för att upptäcka assistansfusk.

Flera assistansbedrägerier har uppmärksammats den senaste tiden i medierna. I dag dömdes en 47-årig man att betala tillbaka 1,6 miljoner kronor till Försäkringskassan.

Han har i flera års tid lurat Försäkringskassan genom att låta sin dotter spela autistisk och utvecklingsstörd.
– Det här pågick i sju år och de lyckades lura sjukvården och flera andra myndigheter, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Hur är det möjligt att lura till sig så mycket pengar?
– Det är oftast fusk som pågår i flera år. En brukare får ungefär 135 000 kronor i månaden, som han eller hon själv får fördela på ett antal assistenter. Det är alltså brukaren som betalar ut lön och det handlar om höga belopp, säger Linus Nordenskär, verksamhetsutvecklare på enheten för kontrollfrågor på Försäkringskassan.

Kan vem som helst lura Försäkringskassan?
– Det krävs oftast många inblandade och att någon hittar eller överdriver ett handikapp. Det krävs planering, säger Linus Nordenskär.

Finns det läkare som är inblandade i bedrägerierna?
-- Brukarna måste givetvis ha läkarintyg, men vi har inte upptäckt att läkare är inblandade. Alla sjukdomar syns ju inte, säger Linus Nordenskär, som arbetar på enheten för kontrollfrågor på Försäkringskassan.

2011 tillsatte Försäkringskassan ett projekt som syftar till att upptäcka assistansfusk och i dag arbetar en tredjedel av alla kontrollutredare med enbart assistansfusk, eftersom det inom det området handlar om höga belopp.

Försäkringskassan betalar ut 25,9 miljarder i assistentersättning varje år och beloppet fortsätter att stiga. Kommunerna står för 4,5 miljarder av dessa. Ungefär 16 000 brukare hjälps av dessa pengar, säger Linus Nordenskär.

Hur gör ni för att upptäcka fusk?
– Vi tittar bland annat på redovisning av antal timmar och om vissa assistenter arbetar extremt långa arbetspass. Då ser det konstigt ut. Men det kan även handla om att en person redovisat att han eller hon har arbetat på ett ställe, samtidigt som ett annat. Eller om att en brukare har en assistent på natten, men att vi upptäcker att det plötsligt är tre assistenter där. Om en personlig handläggare upptäcker något konstigt rapporteras det till våra kontrollutredare.

Vad gör ni då?
– Då fördjupar vi utredningen och i bland tar vi även hjälp av polis och andra myndigheter för att komma vidare.

Förra året polisanmälde Försäkringskassan 42 fall. Minst åtta ledde till fällande dom. Försäkringskassan återkrävde dessutom 41 miljoner kronor och förhindrade 65 miljoner i framtida stoppade utbetalningar.

– Vårt system bygger ju på tillit och förtroende. Ökat fusk riskerar att allmänhetens syn på assistansersättning undergrävs. Men man bör ha i åtanke att de allra flesta både vill och gör rätt för sig.