Public service påverkan på medier ska utredas

1:45 min

Regeringen tänker utreda om Public service-företagens verksamhet påverkar mediemarknaden och konkurrensen, särskilt för tidningar och andra medier. Från tidningsföreträdare har det hävdats att Public service-bolagens webbsidor försämrar tidningarnas möjligheter till intäkter.

– Vi avser att ge Myndigheten för radio och tv ett speciellt uppdrag från hösten att också granska i vilken mån som bolagens verksamhet är marknadspåverkande och i så fall hur, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Förslaget om utredningen finns i den proposition som regeringen lägger i dag om inriktning, ekonomi och framtid för perioden 2014 till 2020 för Public service-bolagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Just närvaron på nätet har kritiserats hårt av framför allt tidningsföretagen. Att regeringen nu vill ha en utredning innebär inte alls att man ställer sig på tidningsutgivarnas sida.

– Nej då. Det är en fristående myndighet som vi har gett uppdraget att se om det finns en sådan påverkan och i så fall hur, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

En annan stor fråga i debatten kring Public service har varit licensavgiften. En utredning har förespråkat en skattemodell, men av det blir inget. Licensen blir kvar och den höjs inte.

– Därför att det har visat sig förvånansvärt livskraftigt, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

En viktig framtidsfråga för all radio, kommersiell såväl som Public service, är digitalradio. Regeringen håller med om det, men några extrapengar blir det inte, inte nu, även om det kan finnas ekonomiska behov.

– Det behövs det ju alldeles säkert och det kan man ju möjligen göra och då kan man möjligen göra omprioriteringar om så behövs, men Sveriges Radio har en god finansiering på en bit över två miljarder kronor om året, säger kulturministern.

Men regeringen vill att radioföretagen samverkar i tekniska frågor om digitaliseringen och en samordnare ska utses. Om det fungerar blir radion helt digital om tio år.

– Nu ser vi ju att ett antal länder i vår omvärld börjar gå över till digitala sändningar och vi föreslår att vi släcker fm-nätet 2022, säger Lena Adelsohn Liljeroth.