Sven Larsson skriver om åldrande

Sven Larsson, ordförande för PRO i Arboga har skrivit en av texterna i antologin "I livsloppet - tio röster om ålder och åldrande".
Boken presenteras i samband med att äldreberedningen idag lämnar över ett så kallat diskussionsbetänkande till socialminister Lars Engqvist. Bland de andra skribenterna finns Mona Malm, Täppas Fogelberg och Anders Gärderud.