USA-övervakning uppe i kongressen

2:14 min

Den omfattande övervakningen av telefon- och internettrafik, som äger rum i USA, har förhindrat ett 50-tal terrorattentat, bland annat mot Jyllands-Posten och New Yorkbörsen. Chefen för National Security Agency, NSA, Keith Alexander, försvarade övervakningen vid kongressförhör i går.

Keith Alexander leder NSA, USA:s motsvarighet till Försvarets Radioanstalt FRA. NSA kartlägger, tills helt nyligen i hemlighet, miljontals människors telefon- och internettrafik, utan brottsmisstanke. Övervakningen sker i betydande politisk sämja. Motivet är att förhindra terrorbrott.

De ansvariga för underrättelseverksamheten har tvingats till mer offentlighet för att försvara nyttan av övervakningen, sedan den avslöjats av en teknisk konsult, Edward Snowden, som nu gömmer sig, troligen i Hongkong.

Igår inträffade det ovanliga att flera chefer i underrättelseverksamheten deltog i offentliga förhör i kongressen och chefen för NSA, Keith Alexander, angav att ett 50-tal terrorhandlingar hade kunnat förhindras på grund av kartläggningen, som han sa var avgörande för USA:s säkerhet.

En av de ansvariga cheferna på FBI, den federala polisen, Sean Joyce, nämnde flera fall där terrorhandlingar hade förhindrats, bland annat mot danska Jyllands-Posten sedan tidningen publicerat karikatyrer av profeten Muhammed,  och planerade attentat mot New Yorkbörsen och New Yorks tunnelbana.

Najibullah Zazi, hade tänkt placera ryggsäckar med sprängmedel i tunnelbanan, men stoppades enligt Joyce.

Flera ledande politiker vill försäkra väljarna att ingen lyssnar eller läser innehåll i trafiken utan särskilda tillstånd, att enbart ett begränsat antal uppgifter används och att överskottsinformation kastas.

Enligt Edward Snowden, som slog larm, finns det inga tekniska begränsningar för integritetskränkningar i systemet, utan gränserna sätts av politiska beslut.