Underskott på 82 miljoner för Växjö kommun

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2004 visar ett underskott på 82 miljoner kronor.

- Minussiffrorna beror alltså främst på arbetslösheten som gör att man inte får in tillräckligt med skatt. Arbetslösheten gör också att man tvingas dela ut väldigt mycket i bidrag till kommuninnevånarna, säger Carl Olof Bengtsson, kommunalråd i Växjö.

Pengarna som saknas kommer tas från det överskott som man haft tidigare år.

- Men efter i år är de pengarna slut, om det blir underskott även nästa år är det mycket allvarligt. Men det ser alltbättre ut framöver, säger Carl Olof Bengtsson

- Några nya besparingar blir det inte, men självklart fortsätter de planerade besparingarna, som främst rör socialnämnden och skolan, säger Carl Olof Bengtsson.