S-kvinnor bojkottar Israel

Tolv socialdemokratiska riksdagskvinnor uppmanar nu till bojkott av israeliska varor. En av riksdagskvinnorna är Christina Nenes från Älvängen.
Riksdagskvinnorna anser att Israel är skyldigt till skamliga övergrepp och brott mot Geneve-konventionen. De anser också att Israels premiärminister Ariel Sharon bär huvudansvaret för den alltmer upptrappade krisen i Mellanöstern. Därför uppmanar riksdagskvinnorna bojkott av israeliska varor.