Miljöministern Lena Ek: HD:s dom om Ojnareskogen visar att EU-rätten inte väger lätt

3:11 min

Högsta domstolens krav på omtag i den rättsliga processen kring kalktäkten på Gotland visar att EU:s lagstiftning inte väger lätt vid en miljöprövning, enligt miljöminister Lena Ek (C) som samtidigt värnar om gruvnäringen.

Miljöminister Lena Ek säger att HD:s dom visar att man inte kan ta för lätt på områden som har EU:s miljöskydd Natura 2000 vid en miljöprövning.

– Den visar EU-rätten ställer mycket höga krav på en sådan här prövning – att någon gång under processen ska en samlad prövning göras. Och den ska vara fullständig, exakt och slutlig, säger Lena Ek.

När HD i dag slår fast att bolaget Nordkalks ansökningsförfarande måste tas om och dras genom miljödomstolarna en gång till, så är det samtidigt en diskvalificering av det processande kring Bungetäkten som pågått under flera år, och där någon helhetsbedömning inte gjorts. Men det vill Lena Ek som minister inte kommentera.

–  Jag kan ju som minister inte recensera domstolarna.

En ändring av miljöbalken 2009 har kritiserats för att ha öppnat för den typ av exploatering som kalkutvinningen vid Bunge på Gotland innebär - i praktiken en försvagning av miljöskyddet. Lagändringen drevs igenom av Lena Eks företrädare på miljöministerposten Andreas Carlgren (C).

Tidigare innehöll lagen ett förbud mot täkter på platser med rödlistade arter, men i och med lagändringen slopades det, och i praktiken innebar det en försvagning av miljöskyddet.

När protesterna mot exploateringen vid Bunge var som mest högljudda under sommaren 2012 öppnade Lena Ek för en översyn av lagstiftningen. Nu hänvisar hon till att rättsprocessen fortfarande pågår.

– Vi måste ju avvakta och se vad domstolarna kommer fram till. Den rättsliga processen är inte klar.

Är det rättsliga skyddet tillräckligt för att värna miljövärden när industrin trycker på med exploateringar?  

– Det är en fråga som vi får utvärdera när den här rättsliga processen är klar. Det är viktigt att vi har gruvindustri i Sverige. Men det är också viktigt att vi ska ha stränga miljöregleringar som fungerar. Den avvägningen gör ju domstolarna. Och HD har ju nu sagt att hanteringen hittills inte varit tillfylles.