Jönköpings nyare hus kartläggs

Nu ska hus och andra byggnader som byggts efter 1950 i Jönköping kartläggas.

Det är kommunens stadsbyggnadskontor som vill kunna bevara värdefulla hus för framtiden och därför vill man anställa en bebyggelseantikvarie under ett år som ska inventera alla byggnader från 1950 och framåt.

Syftet är att man på ett bättre sätt ska kunna bevara hus som har ett byggnadsmiljövärde och att både skydda och bevara den bebyggelsen i framtiden.