2013-06-19

Sveriges Radios första kommentarer till PS-propositionen

”Propositionen som lagts fram idag visar att regeringen betonar vikten av public service och Sveriges Radios roll i det svenska samhället. Det är också bra att kulturdepartementet värna vårt oberoende och en långsiktig stabilitet som ger oss  utvecklingsfrihet”, säger Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, i en första kommentar till den proposition som regeringen i dag presenterade om Public Service nästa sändningstillstånd.

I propositionen skriver regeringen att man vill på sikt övergå till marksänd digital radio, vilket inte bara är en fråga för Sveriges Radio utan för hela radiobranschen. Regeringen kommer att utse en branschsamordnare som tillsammans med branschen tar fram villkor och kriterier för hur övergången till det nya systemet kan ske. Teknikskiftet säkras genom en lånefinansiering för kostnaderna i samband med parallellsändningar i både FM och digital radio fram till det föreslagna släckningsåret 2022.

– Vi är nöjda med att regeringen nu föreslår en digitalisering av marknätet. Men frågan inte löst i och med dagens besked. Ska digitaliseringen lyckas måste publiken känna att de får något mer från Sveriges Radio än vad de får idag, säger Cilla Benkö.
– Vi är beredda att själva rationalisera fram pengar för att klara en övergång, men behöver 50 miljoner för ett utökat utbud och intern teknisk omställning så att det inte sker på bekostnad av dagens kvalitet.

– Jag förutsätter att den branschsamordnare som nu ska utses – liksom public service utredningen - inser att det här är en nödvändighet om inte digitaliseringen av radions marknät återigen ska bli ett politiskt misslyckande, säger Cilla Benkö.

I propositionen föreslås också att den nuvarande Radio- och TV-avgiften blir kvar hela tillståndsperioden.

– Jag har hela tiden poängterat att det inte finns någon anledning att ändra ett fungerande system om det inte finns ett nytt system som är minst lika bra eller bättre. Via dagens besked så säkras vårt fortsatta oberoende, en långsiktig finansiering samt inte minst den så viktiga direktrelationen till publiken, säger Cilla Benkö.

Propositionen föreslår att Myndigheten för Radio och TV får ett uppdrag att analysera programverksamhetens påverkan på mediesamhället.

– Jag är tveksam till syftet med analysen och det är oklart hur den ska användas. Poängen med Public Service är att vi ska vara ett oberoende och reklamfritt alternativ för hela publiken. Och jag utgår ifrån att en sådan analys kommer fram till att vi gör precis det vi ska göra, säger Cilla Benkö. Propositionens förslag väcker dessutom viktiga frågor när det gäller skyddet av yttrandefriheten. Sveriges Radio ifrågasätter redan idag förhandsprövningen av nya tjänster.

Pressbilder:
Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio Foto: Björn Dalin
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/1191/2882248_1334_2000.jpg  
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/1191/2882251_2000_1333.jpg

Presskontakt:

Bengt Arwén                                         
0703-72 71 81 
bengt.arwen@sverigesradio.se          

Eva Sahlin
070-684 18 52
eva.sahlin@sverigesradio.se