Svenskt försvar får bra betyg

1:43 min

Militäralliansen Nato ger gott betyg åt det svenska försvaret.

Sveriges egen överbefälhavare har pratat om att Sverige bara kan försvara sig mot en angripande fiende i en vecka.

På Natos högkvarter i Bryssel lämnade en av militäralliansens högsta chefer i dag över en utvärdering till Sveriges Natoambassadör, Veronika Wand-Danielsson.

Tanken är att Sverige till nästa år ska ha ställt ett mer modernt försvar på fötter. Nato säger nu att när det har skett kommer "Försvarsmakten att ha den förmåga och stridsduglighet som krävs för att avskräcka anfall och, om det misslyckas, försvara landet mot alla utom de mest ihärdiga och utdragna angrepp".

Nato använder alltså ett delvis annat språk än den svenske överbefälhavaren gjorde när han pratade om sitt omtalade "enveckasförsvar".

Nato anser att det svenska försvaret i hög grad har den utrustning och kompetens som krävs för att kunna göra militära insatser tillsammans med Nato, liknande de som nu sker i Afghanistan och Kosovo.

Samtidigt pekar Nato på risken för att den här förmågan urholkas när den militära insatsen i Afghanistan avslutas i slutet av 2014.

Enligt Sveriges Natoambassadör vill nu militäralliansen hitta former för att se till att svenska soldater upprätthåller sin stridsberedskap och förmåga att jobba tillsammans med Natotrupper.

– Kortfattat kan man säga att det är en övningsverksamhet som man ska lansera och sjösätta, där man, när insatsperioden är över, fortsatt upprätthålla aktiv övningsverksamhet, med väldigt kvalificerade övningar, säger Veronika Wand-Danielsson.

Är det självklart att Sverige kommer delta i detta?
– Ja, vi visar redan ett aktivt intresse, säger Natoambassadören.