Webbextremism hotar demokratin?

RADIKAL. En utredning om våldsbejakande extremism på nätet visar att högerextrema sajter når fler personer än vänsterextrema och jihadistiska.

Vad tänker du om det?

Öppet våldsbejakande högerextrema webbsajter har drygt 144 000 enskilda besök varje dag - skyhögt över exempelvis riksdagspartierna. 

De våldsbejakande vänsterextrema sajterna har 3 620 besök och en jihadistisk webbplats har 90 besök per dag, rapporterar SvD.

Studien från Statens medieråd får dock kritik. Marcin de Kaminski, nätforskare och rättssociolog vid Lunds universitet, menar att mätningen är otillförlitlig.

– Det har visat sig att de här sidorna har kampanjat för att deras läsare ska lägga till särskilda tillägg i sina webbläsare. Då ser det ut också som att de får mycket fler träffar i systemet än vad andra sidor får, säger han till SvD.

I studien definieras våldsbejakande på följande sätt:

"när man av ideologiska eller religiösa skäl accepterar eller förespråkar bruket av våld (direkt våld) eller att man accepterar eller förespråkar att grupper av människor av samma skäl utsätts för diskriminerande behandling eller förnekas medborgerliga rättigheter (kulturellt våld). Säkerhetspolisen använder sig av samma definition [...]"

Har du själv stött på våldsbejakande extremism på nätet? Vad har du för tankar om dels studien, dels fenomenet i sig?