Solkriget mellan EU och Kina

6:57 min

För två veckor sen så lade EU-kommissionen 12 % i strafftull på kinesiska solpaneler och i slutet av sommaren hotar man med att höja till 48 % om inte Kina slutar subventionera sin industri. Kina kontrade och hotar med strafftullar på europeiska viner. Handelskonflikten gäller 400 000 jobb i Kina och 25 000 i Europa och klimatmålen dessutom.

Kina har på 5 år sänkt priserna med 75 % på solpaneler och lagt under sig nästa hela marknaden, och bland annat bidragit till Tysklands solenergiexplosion. Men EU-kommissionen anser att det skett med oschysst konkurens där de flesta solcellstillverkarna i EU gått i konkurs på kuppen. Inte för att de har sämre teknik, eller högre löner, utan bara på grund av enorma statliga subventioner från kinesiska staten så att man kunnat sälja till underpris.

EU-kommissionens beslut har kritiserats hårt av många EU-länder, däribland Sverige, men får stöd av två amerikanska forskare, Usha Haley som är professor vid Universitetet i West Virginia och hennes man George Haley som är professor i New Haven. De har undersökt de statliga subventionerna till solcellsindustrin och nyligen kommit ut med en bok som heter Subsidies to Chinese Industry. De trodde att det var billig arbetskraft som var svaret på att kinesiska solpaneler är 30 % billigare än amerikanska eller europeiska men de fann något helt annat.

– Vi fann att den kinesiska solindustrin fick lån av staten som aldrig behövde betalas tillbaka, gratis kapital, gratis land och starkt subventionerad energi och råvaror, berättar Usha Haley.

Visserligen subventionerar alla länder i världen solenergi för att folk ska få råd att sätta solpaneler på taken, men i Europa är det främst konsumtionen som sponsras och forskning. Inte tillverkningen, där ska marknadskrafterna sålla ut de bästa är det tänkt. Haleys tycker att EU-kommissionen borde ha lagt på 150 eller till och med 200 procent i strafftullar för att göra konkurensen mellan kinesiska och europeiska tillverkare lika igen.  I USA har man infört 80 % i strafftullar, men då har Kina börjat slutmontera i Taiwan för att komma runt det här.

Vad Kina satsat på är 10 år gammal teknik och de har liten egen utveckling utan köper upp andra länders forskningsresultat hävdar professor George Haley.
– Om man verkligen vill ha mycket solenergi i framtiden utan fortsatt stora statliga subventioner för produktionen så måste man skapa en miljö där fortsatt teknikutveckling kan ske, anser professor George Haley.

Han anser att det finns en överhängande risk att när Kina lagt under sig hela solcellsmarknaden så höjer man priset, och det kommer inte att gynna klimatet. Det måste finnas företag som är med och ta fram framtidens bättre solceller, inte som bara kan omvandla 10 -15 procent av solstrålarna till el utan hälften eller mer som är målet för svenska forskare.

Förutom Kina som protesterat mot EU-kommissionens nya strafftullar, har mer än hälften av EU medlemsstater gjort tummen ned, däribland Sverige.
– Jag tycker att det är väldigt olyckligt att kommissionen väljer att gå den här vägen för vi har ju under de senaste åren sett hur kostnaderna för solceller har sjunkit dramatiskt. Om man tittar på den typen av solpaneler som vi använder i Sverige så har ju kostnaden för dem halverats på bara två år och det är ju det som ligger bakom att allt fler privatkonsumenter nu ser att det är faktiskt ekonomiskt intressant att installera solel. Vi har 4000 svenskar i kö för att ta del av regeringens solcellstöd och det är klart lägger man nu en strafftull på solpaneler från Kina som kommissionen har beslutat införa så riskerar det att leda till att de här solpanelerna blir 25 % dyrare än de annars skulle ha varit, säger IT- och Energiminister Anna-Karin Hatt till Klotet.

– Men vad säger du om argumentet för det här beslutet? Att Kina har sponsrat sin industri med gratis lån, gratis mark, jätte billig energi, dvs att det inte är konkurrens på schyssta villkor och att det inte är bästa tekniken som vinner och som konsumenterna kan köpa?
– Jag tror att man måste bestämma sig för ett förhållningssätt och den svenska regeringens är att den förnybara energin och kostnadsutvecklingen när det gäller den gynnas av global konkurrens och frihandel, och det är tack vare att det finns konkurrens mellan solcellstillverkare i olika delar av världen som vi under de senaste åren har kunnat se att man har tävlat för att kunna tillverka de här solpanelerna på ett allt billigare sätt. Där har tyska tillverkare bidragit, där har kinesiska bidragit. Men om vi i det här skedet i Europa när vi samtidigt har bestämt oss för att vi ska öka andelen förnybar energi i hela unionen, om vi det läget bestämmer oss för att införa en strafftull på just förnybar energi och solpaneler så kommer det att leda till att det kommer att ta längre tid och det kommer att bli avsevärt dyrare att nå våra mål och det som straffas i slutändan är klimatet, avslutar IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I höst avgörs det alltså enligt IT- och Energiminister Anna-Karin Hatt i Ministerrådet om strafftullarna mot kinesiska solceller ska bli permanenta eller inte.