50 miljoner till UR för att minska kunskapsklyftor

4:03 min

I public servicepropositionen lyfter man fram att programbolagen ska fortsätta att utveckla och fördjupa sitt kulturutbud och föreslår att Utbildningsradion får 50 miljoner extra som ska stärka utbildningsuppdraget och då särskilt på läsområdet.

För fyra år sedan anslog regeringen extra medel för att kulturuppdraget skulle förstärkas på alla tre programbolag - men det blir alltså ingen förlängning av den satsningen. Istället får man nu hålla sig inom de ordinarie ramarna, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth:

– Den uppräkning som kom 2010 gjorde att man kunde lägga en bra bas för att utveckla kulturuppdraget. Den uppräkning om 2 procent som man får nu är mer än många andra får, det räcker gott och väl.

Sedan går ju 50 extra miljoner till UR - och du underströk en lässatsning som viktig?

– UR har ett läsuppdrag och arbetar väldigt väl med det. Vi har fått beskrivet för oss hur man vill gå vidare för att stimuera läsning och läslusta hos barn och unga. Samt hur deras program används i skolorna. Och det passar väl in i regeringens priroritering om kunskap och utbildning, och för att markera att det här är en viktig fråga så ökar vi stödet till Utbildningsradion.

Men ni gör också valet att inte öka stödet på motsvarande sätt till SR och SVT - varför inte?

– Därför att de via Kunskapskanalen når skolorna. Vi vill också göra det möjligt för allmänheten att ta del av programmen och öka möjligheten att sända ut föreläsningar från högskolor och universitet så att det ska kunna komma svenska folket till godo. SVT har ett årligt anslag på 4,7 miljoner kronor - och kan göra insatser för läsning och läslust ändå.

Tycker du att de borde vara bättre på att nå unga?

– Det har jag inga synpunkter på.

Den extra tilldelning av medel som kom 2010 skulle förutom att stärka kulturutbudet också göra tillgängligheten till programmen bättre - och alla SVTs svenska program skulle bli textade - men det har man inte lyckats med. Och nu är det ny teknik som behövs, enligt kulturministern.

– Jag hade hoppats att vi hade kommit längre - nu är vi en bit över 70 procent. Men enligt de rapporter vi fått behövs ny teknik, vi behöver en automatiserad talinkänning, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö konstaterar att man redan har börjat fasa ut de kultursatsningar som man haft sedan 2010.

– Det är klart att när vi får extra pengar kan man göra mer, men nu får vi se på vilken nivå kulturutbudet kan ligga på, säger hon.

Hur skulle du vilja att kulturutbudet fördjupades och utvecklades?

– Jag tycker att den redaktion vi har i dag gör detta redan nu på ett förträffligt sätt. Det viktiga är att vi funderar över: "är vi relevanta för hela publiken" och "når vi hela publiken"?

I propostionen föreslår man också extra till medel till Berwaldhallen, Radiosymfonikerna och Sveriges radios symfoniorkester och Cilla Benkö har förståelse för att man på det sättet särskiljer anslagen till musik som konstform:

– Ska vi kunna trygga den kulturinstitutionen som också kommer hela Sverige till gagn via P2 och konserter som sänds där så är det viktigt att vi kan behålla den intakt, utan att det går ut över andra delar av verksamheten. Så det är ett bra beslut, säger hon.