Samlade kommentarer om public service-propositionen

Idag lade regeringen fram propositionen med förslag till vilkor och riktlinjer för nästa sändningstillstånd för public servicebolagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Propositionen har rubriken Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019  och finns att ladda ner här.

Sveriges Radios egen första kommentar till propositionen är, med vd Cilla Benkös ord, bland annat att:
   – Propositionen som lagts fram idag visar att regeringen betonar vikten av public service och Sveriges Radios roll i det svenska samhället. Det är också bra att kulturdepartementet värnar vårt oberoende och en långsiktig stabilitet som ger oss  utvecklingsfrihet.

Uppdaterat: Här finns en längre kommentar från Sveriges Radios vd:

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) skrev på dagens DN Debatt om vad propositionen bland annat föreslår i digitalradiofrågan:
   ”Radion är ett starkt medieslag med många lyssnare. Den absoluta majoriteten lyssnar genom FM-nätet som driftsattes för en lång tid sedan. Den gamla tekniken, som förvisso fun­gerar, innebär dock hinder för radiobranschens utveckling. Med ett digitaliserat marknät går det att sända nya radiokanaler till fler för en långsiktigt lägre kostnad”

Med anledning av regeringsförslaget om att satsa på digitalradio skrev Marcus Jerräng, nyhetschef på Computer Sweden: ”Jag har bara en fråga: Har ministern hört talas om internet? Okej, rätt ska vara rätt, internet som distributionsform för radio nämns några gånger i propositionen, men underlaget för regeringens förslag är häpnadsväckande tunt, föråldrat och teknikutvecklingsfientligt. I stora delar har inget hänt från förra vändan digitalradio skulle införas, för snart 20 år sedan.”

Kulturministern skrev även i sin DN Debatt-artikel att regeringen vill förstärka Utbildningsradion med 50 miljoner kronor. Utbildningsradions vd Erik Fichtelius formulerade sig, av förklarliga skäl, positivt till detta i en tidig kommentar:
  – Det är klokt och framåtriktat att satsa på kunskap i public service

Svenska Journalistförbundet är bekymrade över public service oberoende, med anledning av förslaget om utökad granskning av programbolagen. SJF skriver i sin kommentar:
   ”Detaljgranskning av public service värnar inte oberoendet. Regeringens proposition om nya villkor för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion slår mot public serviceföretagens oberoende på ett mycket
olyckligt sätt."
   Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet, fortsätter:
   − Det är nedslående att regeringen går på utredningens förslag om att utöka Granskningsnämndens uppdrag till att också granska programföretagens produktivitet, kostnadseffektivitet och resursförbrukning. Det är inte att värna oberoendet att ge en statlig myndighet i uppgift att ha detaljerade synpunkter på hur programbolagen väljer att arbeta för att fullgöra sitt uppdrag. Självklart kan och bör bolagen vara transparanta även utan denna detaljgranskning.

SVT tycks inte vara lika bekymrade över oberoendefrågan, SVT:s vd Eva Hamilton säger i en kommentar på Svt.se :
   – Övergripande är det här en proposition som borgar för att SVT, SR och UR kommer att vara fortsatt starka och oberoende Public Service-bolag.

Men skrivningarna om utredning av marknadspåverkan gentemot kommersiella aktörer oroar dock även Eva Hamilton:
   – Om framförallt SR och SVT ska börja korrigera sina program utifrån vad de kommersiella bolagen erbjuder, då blir det en väldigt svajig tur, och så fort man kommer med något väldigt bra inom exempelvis barnprogrammen, då skulle SVT:s Barnkanalen vara tvungen att backa tillbaka, för att inte störa, säger Eva Hamilton.

TU tycker tvärt om att det är bra att public service marknadspåverkan ska utredas. TU:s vd Per Hultengård säger i en intervju i Medievärlden:
   – Det är uppenbart att public service har en sådan påverkan. Och det är statens ansvar att se till att den verksamheten inte strider mot EU:s regler, säger Per Hultengård.

Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter kommenterar i samma artikel i Medievärlden propositionens formuleringar kring ett behov av ett självreglerande system att ”Handlar det om att reklam, sponsring etc. måste regleras är jag positiv. Handlar det i stället om att regeringen inte tror på självreglering när det gäller publicistisk verksamhet är det olyckligt.”

TV4-Gruppen uppskattar förslaget på utredning av public service marknadspåverkan. Så här skriver deras kommunikationsdirektör Åsa JamalTV4:s medieblogg:
   ”Beskedet att man ska utreda public service-bolagens marknadspåverkan är bra och viktigt. Det är en tydlig signal om att man från politiskt håll ser att public service-bolagens marknadspåverkan är en central fråga för mångfalden på den svenska mediemarknaden.”

Kommentarer på Twitter

Propositionen föreslår också att radio- och tv-avgiften behålls som finansieringsmodell för public service. Borgerlige statsvetaren Jonathan Lundell, som bloggar på politiskkommunikation.se kommenterar detta på Twitter