Återbetalning

Energimyndigheten kräver att Åsele kraft och Vattenfall betalar tillbaka sammanlagt 2,8 miljoner kronor till sina kunder.
Anledningen är att dom båda energibolagen höjt sina taxor trots att deras kostnader har minskat.