Gnesta kommun självkritisk efter missade avvikelserapporter

1:21 min

Anmärkningsvärt att avvikelserapporter i hemtjänst och hemsjukvård blev liggande över ett halvår i Gnesta kommun, tycker inspektionen för vård och omsorg tycker är anmärkningsvärt. För att bli bättre har kommunen bland annat anställt en kvalitetssamordnare.

Mellan april och november i fjol missade enhetschefer i hemtjänsten och hemsjukvården i Gnesta kommun helt att skicka vidare avvikelserapporter. Helena Broberg, hemtjänstchef i Gnesta, är självkritisk.

– Vi har vuxit alltför snabbt och var inte redo för det, säger Helena Broberg.

Avvikelserapporter skrivs av personalen inom äldrevården t ex när någon äldre fallit eller fått fel medicin. Den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, säger i sitt utlåtande från förra veckan att det är anmärkningsvärt att detta kunde ske och att inte heller de sjuksköterskor som ska ta emot rapporterna reagerade. Inspektionen talar om att hemtjänsten tidvis varit kaotisk.

Helena Broberg betonar att avvikelserapporter inlämnades muntligt hela tiden, det var bara de skriftliga som föll mellan stolarna.

Sedan det här uppdagades i fjol och i och med möten med Socialstyrelsen under våren har Gnesta kommun bland annat anställt en kvalitetssamordnare och bestämt att politikerna ska följa upp missgrepp tätare. Det ska också bli mindre enheter inom hemtjänsten.

Andreas Hedfors

andreas.hedfors@sverigesradio.se