Ungdomar omhändertogs vid polisinsats

14 ungdomar togs omhand av polisen vid en särskild insats mot ungdomsmiljöer, som gjorde i helgen i Biskopsgården och Backa.

Ungdomarna befann sig på en kulturförening med illegal alkoholförsäljning nära Wieselgrensplatsen.

Sammanlagt medtogs 20 ungdomar misstänkta för narkotikabrott. 13 av dem lämnade positiva prov.

Vid insatsen som är ett led i gängsatstningen Ung och trygg Göteborg beslagtogs bland annat ett halvt kilo amfetamin, fyra liter GHB och drygt 30 gram hasch.