DALARNA

LRF vill avhysa bärplockare

1:31 min

Den här sommaren ska Lantbrukarnas riksförbund, LRF försöka komma tillrätta med problemen med stora bärplockarläger. LRF vill nu se vilken effekt det får när markägare begär att Kronofogden avhyser bärplockarna och förbundet ska stå för kostnaden i ett par pilotfall.

Många markägare upplever att det varit stora besvär med nerskräpning, trädfällning, kriminalitet och vandalisering där bärplockare slagit läger.

Nu ska LRF försöka hjälpa markägarna och testa om Kronfogdemyndigheten kan hjälpa markägarna.

– Vi vill pröva systemet, säger Björn Galant,expert på allemansrätt vid LRF.

Det är Kronfogdemyndigheten som fattar beslut om avhysningar och för att det ska bli en så snabb handläggning som möjligt har LRF tagit fram en mall där det står vilka uppgifter som ska finnas med i en ansökan.

Markägaren bör också yrka på ett interimistiskt beslut som innebär att det är brådskande.

– Då verkställs avhysningen snabbt ,kommer anmälningen in på morgonen är de förmodligen borta vid lunchtid, säger Deniz Cetin som är jurist på Kronofogemyndigheten.

Att ta hjälp av Kronofogemyndigheten för att avhysa bärplockare kostar 600 kronor per person.

Ett bärplockarläger på hundra personer blir då mycket dyrt för den enskilde markägaren som får punga ut med 60.000 kronor.

Det är en orimlig kostnad tycker Jan Tholerus, vice ordförande för LRF Dalarna och markägare i Söderbärke.

– Orimligt att en enskild markägare ska bekosta avhysningen för det här är ju ett samhällsfenomen, Jan Tholerus, vice ordförande för LRF Dalarna och markägare i Söderbärke.

– Därför gör LRF det här testet och bekostar några pilotfall, säger Jan Tholerus.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se