Flera års kö till Folktandvården

Det är fortfarande långa köer till Folktandvårdens tandläkare på många orter i länet.
I Tingsryd är köerna allra längst - här får nya vuxenpatienter utan akuta besvär räkna med att vänta i två och ett halvt år innan de kan få en tid. Och även på andra orter i länet är det långa köer till Folktandvården, till exempel i Moheda och Lidhult. Anledningen till de långa köerna är att inga tandläkare söker de vakanta tjänster som finns.